Lokální Cisco Networking Academy

při Ostravské univerzitě v Ostravě

Výuku garantuje Katedra informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty

Všeobecné informace

Všeobecné informace o programu Cisco naleznete zde.

Aktuality

Kurzy Cisco academy dostupná na adrese www.netacad.com. Původní systém na cisco.netacad.net již není v provozu. Zřízení přístupu do netacad.com je možné registrací, která je dostupná každému. Pro zařazení do třídy kontaktujte prosím hlavního instruktora T. Sochora. Starší kurzy CCNA Exploration a Discovery byly od roku 2013 nahrazeny kursy CCNA Routing&Switching. Rozdělení CCNA do 4 samostatných kurzů zůstává, ale jejich názvy jsou jiné.

Nové kursy

V zimním semestru 2017/2018 byl zahájen kurz CCNA Routing&Switching 2: Routing and Switching Essentials. Ještě na nyní jsou akceptovány dodatečné přihlášky. Podmínkou pro přihlášení je absolvování buď CCNA 1 (i ve starší verzi) nebo úspěšné složení zkoušky z předmětu Počítačové sítě 1.

Kromě toho byl na konci října 2017 zahájen kurz CCNA Routing&Switching 4: WAN technologies. I do tohoto kurzu je možné se ještě přihlásit (zprávou na e-mail uvedený níže). Podmínkou je absolvování CCNA 2 a 3 (i ve starší verzi).

Přihlášení do kurzů

Zájemci o kurzy nechť co hlásí co nejdříve zasláním vyplněné přihlášky (formát MS Word) na adresu lektorů akademie.
Všem řádně přihlášeným studentům budou následně zaslány pokyny k platbě kurzovného a informace o zahájení výuky.
Další informace lze získat na adrese lektorů. Kurzy jsou přednostně určeny pro stodenty OU, při volné kapacitě je možné přihlášení i jiných zájemců z řad veřejnosti.

Společné informace k závěrečným zkouškám

Podmínkou pro složení závěrečné zkoušky jsou splněné všechny kapitolové testy s hodnocením nejméně 75 %.
Závěrečná zkouška má 2 části, teoretickou (test) a praktickou - úloha k samostatnému řešení (obvykle zčásti v Packet Traceru, zčásti na laboratorních směrovačích a přepínačích). Praktickou zkoušku je možno konat jen tehdy, pokud bude splněn test s hodnocením nejméně 75 %, pokud výjimečně zkoušející instruktor nepovolí zahájení praktické zkoušky i s horším výsledkem testu.

Upozornění pro studenty:
Studenti, kteří chtějí složit závěrečnou zkoušku, musí ještě před zahájením vyplňování závěrečného testu vyplnit také (nehodnocený) dotazník Course Feedback, jinak nebudou mít do závěrečného testu přístup!

Ukončené kurzy

Posledním ukončeným kurzem byl v září 2016 CCNA RS1: Introduction to Networking, který byl zahájen v kvěntu 2016 a úspěšně ho absolvovalo celkem 7 studentů.

Informace o již ukončených kursech poskytnou na požádání lektoři akademie.

RNDr. Tomáš Sochor, CSc., hlavní instruktor LCNA

Odkazy:

Cisco Academy Connection - přístup do výukového prostředí

Dotazy směřujte na adresu správce stránky.